Zaznacz stronę

Warsztaty online:
Badania marketingowe dla menedżerów

Badania marketingowe dla menedżerów – jak i kiedy korzystać z metod badawczych oraz jak interpretować wyniki badań jakościowych i ilościowych w kontekście realizowanej strategii marketingowej

2 czerwca 2020 r.

O czym:

 • Koronawirus wymusza na nas wszystkich nowe zachowania i metody pozyskania i utrzymania klienta
 • Planowanie, przeprowadzenie i poprawna analiza badań jest obecnie jedną z podstawowych elementów właściwej strategii marketingowej.
 • Podczas warsztatów omówimy najważniejsze kwestie związane z badaniami marketingowymi i ich analizą: cele, metody, korzyści i ograniczenia.

Dla kogo:

 • Dla każdego kto jest odpowiedzialny za marketing, działania lojalnościowe, zdobycie i utrzymanie Klienta.
 • Dla osób odpowiedzialnych za sprzedaż i wpływanie na zachowania zakupowe Klientów.

Inspirator

Paweł Wójcik

Doktor psychologii, adiunkt w Katedrze Psychologii i Socjologii Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego. Posiada 30 letnie doświadczenie w badaniach psychologii konsumentów.

Jestem: psychologiem specjalizującym się w psychografii konsumentów

Mój największy sukces: książka „Psychografia Konsumentów”

Inspiruje mnie: motto “Każdy złożony problem ma zwykle jedno proste rozwiązanie – najczęściej błędne”.

Dziś szukam odpowiedzi na: pytania z obszaru nieracjonalności konsumentów

Podczas warsztatów odpowiem na wyzwania jakie metody badawcze stosować w rzeczywistości po korona-kryzysie

Program

}

8:55

Rozpoczęcie warsztatów, przywitanie Uczestników

}

9:00

Badania marketingowe

 • ustalanie celów badań marketingowych
 • ilościowe i jakościowe metody badań marketingowych
 • korzyści i ograniczenia badań marketingowych
}

10:00

czas na QA – chat z Prowadzącym

}

10:10

Wybrane metody badań marketingowych – cz. 1

 • badania jakościowe – metody zogniskowanego wywiadu grupowego (FGI) i indywidualnego wywiadu pogłębionego (IDI); techniki projekcyjne; interpretacja wyników badań jakościowych
}

11:10

czas na QA – chat z Prowadzącym

}

11:20

Wybrane metody badań marketingowych – cz. 2

 • ilościowe badania opinii: wywiad indywidualny/osobisty (CAPI), wywiad telefoniczny (CATI), badania online (CAWI);
 • określanie liczebności próby, co to znaczy „badania reprezentatywne”; sposoby doboru próby do badania: próba losowa, a próba nielosowa
}

12:20

czas na QA – chat z Prowadzącym

}

12:30

Przerwa na lunch (40 minut)

}

13:10

Planowanie badań marketingowych

projektowanie kwestionariusza badań ankietowych:
  – pytania zamknięte i otwarte, kafeterie
  – podstawowe błędy przy konstrukcji kwestionariusza
przygotowywanie briefu badawczego
• zasady współpracy z agencją badań

}

14:10

czas na QA – chat z Prowadzącym

}

14:20

Interpretacja wyników badań ilościowych

 • najważniejsze statystyczne metody analizy danych marketingowych
 • rekomendacje na potrzeby działań marketingowych dokonywane na podstawie wyników przeprowadzonych badań
}

15:20

czas na QA – chat z Prowadzącym

}

15:30

Przegląd niestandardowych metod badawczych

 • neuromarketing/badania biometryczne; etnografia; semiotyka
}

16:00

Podsumowanie i zakończenie warsztatów

Warsztaty online:

Badania marketingowe dla menedżerów

2 czerwca 2020 r.