Zaznacz stronę

Warsztaty online:
Jak uniknąć pułapek w prawie pracy podczas „korona-kryzysu” i nie tylko

21 kwietnia 2020 r.

Tarcza Antykryzysowa przyjęta przez ustawodawcę wprowadza szereg rozwiązań, z których mogą skorzystać przedsiębiorcy po spełnieniu kryteriów wskazanych w nowej regulacji. Nie są to jednak jedyne mechanizmy, z których może skorzystać pracodawca w walce z koronawirusem.

Podczas interaktywnych warsztatów on-line skupimy się na tym jak przy poszukiwaniu nowych, elastycznych rozwiązań koniecznych w dobie kryzysu, zminimalizować ryzyko prawne działów HR poprzez unikanie pułapek w prawie pracy, ale też podpowiemy Państwu interesujące, konkretne rozwiązania gotowe do natychmiastowej implementacji w Państwa firmach.

Oprócz szczegółowego omówienia home office i telepracy (co jest szczególnie cenne, bo zasady wykonywania telepracy nie zostały określone w przepisach prawa), skupimy się na szczegółowym przedstawieniu kroków, na które mogą zdecydować się pracodawcy dotknięci skutkami COVID-19.

Program

}

9:00

rozpoczęcie oraz krótka sesja networkingowa on-line

}

9:00

BLOK 1: Home office i telepraca

Prelegent: Sławomir Paruch, Radca Prawny, Partner, PCS Paruch Chruściel Schiffter 

Pojęcie pracy zdalnej po raz pierwszy pojawiło się w przepisach polskiego prawa w ustawie dot. koronawirusa. Obserwując trendy jesteśmy jednak pewni, że rynek pracy dynamicznie wkracza w erę świadczenia pracy poza siedzibą firmy. Pracodawcy powinni skrupulatnie przygotować się na to zagadnienie, szczególnie, że zasady wykonywania pracy zdalnej nie zostały określone w przepisach prawa. 

 • Obowiązki z zakresu BHP ciążące na pracodawcy w związku z poleceniem pracownikowi pracy zdalnej
 • Kiedy mamy do czynienia z telepracą, a kiedy z pracą zdalną? 
 • Regulamin pracy zdalnej – co powinien zawierać?
 • Jaki sprzęt należy zapewnić pracownikowi wykonującemu pracę zdalną? 
}

10:15

czas na QA 


}

10:35

BLOK 2: Jak wykorzystać nowe rozwiązania dla przedsiębiorców?

Prelegent: Robert Stępień, Radca Prawny, Partner, Zarządzający biurem PCS Paruch Chruściel Schiffter w Krakowie

 • Wprowadzenie przestoju ekonomicznego w zakładzie pracy 
 • Świadczenie przestojowe – kiedy przysługuje? 
 • Obowiązek przeprowadzania konsultacji z Radą Pracowników 
 • Medycyna pracy oraz szkolenia BHP w dobie epidemii
 • Zawieszenie stosowania przepisów prawa pracy
}

11:35

czas na QA 


}

11:55

Stand up & Gym break

}

12:10

BLOK 3: Zarządzanie procesem pracy na gruncie nowej ustawy

Prelegent: Prelegent: Paweł Sych, Radca Prawny, Prawnik, PCS Paruch Chruściel Schiffter

 • Czy pracodawca może odmówić zasiłku opiekuńczego? 
 • Obniżenie etatu pracownikowi 
 • Stosowanie przestoju ekonomicznego do części załogi
 • Ograniczenie nieprzerwanego odpoczynku 
 • System równoważny i dłuższy okres rozliczeniowy 
}

13:10

czas na QA

}

13:30

Przerwa na lunch

}

14:15

BLOK 4: Praca w zdalnych grupach – pokojach chatowych

Paweł Sych, Radca Prawny, Prawnik, PCS Paruch Chruściel Schiffter

Miłosz Awedyk, Radca Prawny, Zarządzający biurem PCS Paruch Chruściel w Poznaniu 

Pracodawcy decydując się na skorzystanie z przedstawionych mechanizmów powinni rozważyć, które z nich okażą się najskuteczniejsze. Każde z rozwiązań powoduje bowiem po stronie pracodawcy określone skutki i ryzyko. Rozmowa w kameralnych grupach pozwoli na dokładne przeanalizowanie omawianych kwestii pod kątem indywidualnych okoliczności oraz uwarunkowań, z którymi mają Państwo do czynienia.  

 • Czy pracodawca może łączyć ze sobą rozwiązania przewidziane w Tarczy Antykryzysowej? 
 • Jakie kroki podjąć w stosunku do osób na umowach cywilnoprawnych? 
 • Kiedy pracodawca korzystający z pomocy państwa nie może zwolnić pracownika? 
}

15:30

BLOK 5: Praca w zdalnych grupach – pokojach chatowych

Paweł Sych, Radca Prawny, Prawnik, PCS Paruch Chruściel Schiffter

Miłosz Awedyk, Radca Prawny, Zarządzający biurem PCS Paruch Chruściel w Poznaniu 

Ostatni etap konferencji będzie doskonałym czasem na podsumowanie rozwiązań przedstawionych podczas spotkania oraz wymianę doświadczeń związanych przeciwdziałaniem ekonomicznym skutkom koronawirusa.

}

15:45

Zakończenie

Prowadzący:

Robert Stępień

Radca Prawny,
Partner, Zarządzający biurem

PCS Paruch Chruściel Schiffter
w Krakowie 

Miłosz Awedyk

Radca Prawny, Zarządzający biurem

PCS Paruch Chruściel w Poznaniu 

Paweł Sych

Radca Prawny, Prawnik,

PCS Paruch Chruściel Schiffter 

Sławomir Paruch,
Radca Prawny, Partner,
PCS Paruch Chruściel Schiffter

Od ponad 20 lat doradza przedsiębiorcom w sprawach HR. Jest jednym z najwybitniejszych ekspertów prawa pracy w Polsce, w tym specjalistą w zakresie sporów sądowych, sporów zbiorowych, restrukturyzacji przedsiębiorstw oraz zwolnień grupowych i indywidualnych. Specjalizuje się w sprawach dot. związków zawodowych oraz dot. mobbingu, dyskryminacji, godzin nadliczbowych oraz umów o zakazie konkurencji. Jest ekspertem w zakresie zasad wynagradzania oraz premiowania pracowników.

Robert Stępień
Radca Prawny, Partner,
Zarządzający biurem

PCS Paruch Chruściel Schiffter w Krakowie

Kieruje biurem PCS w Krakowie. Posiada ponad 10-letnie doświadczenie w praktyce prawa HR, w szczególności w zakresie zatrudniania i zwolnień pracowników (indywidualnych i grupowych), zatrudniania pracowników tymczasowych i outsourcingu usług, kształtowania relacji ze związkami zawodowymi oraz wdrażania i rozwiązywania układów zbiorowych pracy i innych wewnętrznych źródeł prawa pracy. Ceniony za responsywność, biznesowe podejście i skuteczność. Prowadzi szkolenia i warsztaty z zakresu prawa HR.

Miłosz Awedyk
Radca Prawny, Zarządzający biurem
PCS Paruch Chruściel w Poznaniu

W ramach swojego doświadczenia zawodowego, m.in., w latach 2000-2005 pracował w kancelarii Sołtysiński Kawecki & Szlęzak, a w okresie 2005-2009 kierował działem prawnym spółki Eurocash S.A. Posiada ponad 20-letnie doświadczenie w doradztwie z zakresu indywidualnych i zbiorowych stosunków pracy, w tym prowadzeniu sporów zbiorowych i zwolnień grupowych. Prowadził negocjacje z organizacjami związkowymi oraz reprezentował klientów w sporach sądowych w sprawach z zakresu prawa pracy. Posiada także szerokie doświadczenie w obsłudze korporacyjnej spółek, w tym podmiotów uczestniczących w obrocie giełdowym. Specjalizuje się w prawie umów handlowych, ze szczególnym uwzględnieniem doradztwa z zakresu transakcji M&A.

Paweł Sych
Radca Prawny, Prawnik,
PCS Paruch Chruściel Schiffter

Z prawem pracy związany od czasów studiów, gdzie bronił pracę w Katedrze Prawa Pracy i Polityki Społecznej pod kierunkiem prof. dr. hab. Krzysztofa Wojciecha Barana. Jest specjalistą w zakresie ochrony danych osobowych, zwolnień grupowych, równego traktowania w zatrudnieniu oraz relacji ze związkami zawodowymi. Ponadto zajmuje się rozwiązywaniem sporów, zarówno polubownie jak i na drodze sądowej. Wielokrotnie był prelegentem na ogólnopolskich konferencjach w zakresie ochrony danych osobowych oraz prawa pracy.

O PCS Paruch Chruściel Schiffter 

PCS Paruch Chruściel Schiffter to największa kancelaria w Polsce, specjalizująca się we wszystkich kwestiach prawa HR dot. zatrudnienia, w tym zatrudnienia i zwolnień, global mobility&immigration, wynagrodzeń i premii, compliance, ZFŚS, ZUS, sporów sądowych, restrukturyzacji, zasad motywacyjnych i lojalnościowych, czasu pracy, programów emerytalnych, PPK, PPE, danych osobowych.

Warsztaty online:
Jak uniknąć pułapek w prawie pracy podczas „korona-kryzysu” i nie tylko

21 kwietnia 2020 r.

W przypadku większej ilości zgłoszonych na warsztaty skontaktuj się z nami i ustal specjalną cenę.

Jesteśmy profesjonalnym organizatorem szkoleń, warsztatów, konferencji, targów i eventów.  Tworzymy wydarzenia, by inspirować kluczowych managerów
i profesjonalistów do realizacji śmiałych inicjatyw
i projektów biznesowych, zmieniających rzeczywistość. Pomagamy rozwijać relacje B2B.

Kontakt

Anna Banaś

Managing Director brave

tel. +48 787 092 566

anna.banas@braveconferences.pl